NYHED!!!!!

 Nye workshop/malekurser til efteråret 2016.

For mere info. se under workshop/malekurser

 

 

Åben

I mit atelier hver TIRSDAG fra kl 13-19

Damager 25, 6560 Sommersted, indgang i gården 
Det vil være lukket 31. maj og 18. okt. samt hele juli, da vil der være åben efter aftale 

 

Mit atelier


 

Mit navn er Annemette Hoier Nielsen, født i 66. har fra barnsben fulgt min mors kreative evner, blev taget med på kurser hos forskellige kunstnere.

En stor rejse lyst har ført mig til mange forskellige verdens dele, som bl.a. USA, Mexico, Hawai, Vietnam og Australien hvor jeg både har deltaget i forskellige male/tegne kurser samt at kulturer, indtryk og oplevelser har sat sine spor på måden jeg udtrykker mig visuelt.

Derefter ophold på Sønderjyllands Kunstakademi, Sønderborg, arbejdede med maleri og andre former for kunst.

Efterfølgende uddannet på kunsthåndværker skolen i Kolding, som beklædningsdesigner.
Form og farver har gennem hele mit live haft en stor indflydelse, både i form af job og fritid.

I Mine malerier arbejder jeg med at komponere farver og form på en således måde, at de henvender sig til det indre barn og genkendelses værdien af noget som var engang, men som faktisk eksistere endnu, bag facaden af den teknologiske verden vi befinder os i.


English
My name is Annemette Hoier Nielsen, born in 66th has from childhood followed my mother's creative abilities,was taken to the courses of various artists.

A great desire to travel has taken me to many different parts o fthe world, which include U.S.,Mexico,Hawaii, Vietnam and Australia where I have participated in various painting/ drawing courses as well ascultures, impressions and experiences have left their mark on the way I express myself visually.

Subsequently trained at arts and crafts school in Kolding,as clothing designer.
Form and color have throughout my life had a major influence, both in terms of jobs and leisure.

In my paintings I am working on composing color and form in away so that they turn to the inner child and there cognition value of something that once was, but actually exist yet, behind the facade o fthe technological world we live in.

KONTAKT

Annemette Hoier Nielsen
Damager 25
DK-6560 Sommersted
Tlf: 0045 2991 1444
Mail: ahn-univers@hotmail.com