Ophavsretsloven


Der er ophavsret på alle mine malerier!

Da jeg oplever et stigende antal af efterligninger/kopieringer af mine malerier/værker - hvilket jeg synes er meget trist og ærgerligt. Vil jeg her oplyse om mine rettigheder/ophavsret på mine værker og dele herfra.
Det er IKKE tilladt at kopiere/efterligne hele eller delvise af mine værker med øje for videresalg. Jeg vil her henlede opmærksomheden på ophavsretsloven. Jævnført gældende dansk Lov om Ophavsret1, §81, Lov om Ophavsret1, §2, §2 stk. 1 og særligt §2 stk. 3 punkt 1 & 2, hvori ophav på mine værker, skabt ved egen indsats og originalitet, er sikret.
Link til loven om ophavsret: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129901#K1
Brydes denne lov om ophavsret på mine værker - er jeg i min gode ret til at retsforfølge og jeg vil med mine rettigheder i behold gøre brug af dette!